ENGLISH

Miskolc város és környéke – amelyet most megtisztel látogatásával – Európának egy sajátos térsége, a Kárpát-medence északi vidéke, más néven az Észak-magyarországi Régió.

Sajátosságait, a földrajzi elhelyezkedését, a különleges természeti értékeit, a geológiai adottságait több tízezer éve szívós, kreatív termelõmunkával hasznosítja az itt megtelepedett ember. Ennek az alkotó munkának köszönhetik a környékbeli települések mai létüket, eddigi fejlõdésük különbözõ történelmi szakaszait, az itt élõ generációk a kialakult kulturális identitásukat.

A Miskolc központjában feltárás alatt lévõ 70 000 éves kovakõbánya- és kõmegmunkáló üzem szenzációs régészeti leleteitõl kezdve, a Bükk-hegység barlangjaiból elõkerült õsember relikviákon, a középkori emlékeken át, a napjainkban megszûnõ barnaszén bányászatig és vaskohászatig – és még számos szakma egykori kiemelkedõ mûvelése – bizonyság e vidék korábbi ipari meghatározottságára.

Elkezdõdött ennek a gazdag ipari örökségnek a tudatos számbavétele, és e különleges kincsünk hasznosításának keresése. A hasznosítás egyik lehetséges módja, hogy értékeinket a kulturális turizmus keretében a nagyközönség elé tárjuk megismerés céljából. Tematikus turisztikai hálózatot alakítunk ki a környékbeli kultúrtörténeti értékû ipari emlékek megismertetésére. A másik út, hogy a szakmatörténeti tapasztalatokat, tanulságokat az elõttünk álló feladataink végrehajtásánál hasznosítsuk.

A jelenlegi, itt látható bányászati gyûjtemény, és a hozzá kapcsolható interaktív programok, szakmai bemutatók, mindkét célt szolgálni kívánják. Gácsi József magánvállalkozó ötlete és anyagi áldozatvállalása, valamint több támogató szakember közremûködése eredményeként létrejött gyûjtemény a látogató elõtt felvillantja a múlt bányászatát, annak nehézségeit és szépségét, társadalmi hasznosságát, a fejlõdés irányát, a közvetlen környékbeli emlékeket. Külön specialitása e gyûjteménynek, hogy – miután a vállalkozó a robbantástechnika eszközeinek gyártásával, értékesítésével, ipari robbantások lebonyolításával foglalkozik, – ez a téma hangsúlyosabban szerepel a bemutató programjában.


 
Kellemes idõtöltést kívánva, tisztelettel üdvözölik Önt

 a Szerkesztõk